Deze mbo-instelling valt onder de regio Friesland Noord

Contactgemeente: Leeuwarden

Overige gemeenten: Ameland, Boarnsterhim, Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Franekeradeel, Harlingen, Het Bildt, Kollumerland c.a., Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menameradiel, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland

ROC Friese Poort Leeuwarden

Locatie
Anne Wadmanwei 6
8914 BD LEEUWARDEN

Postbus 6090
8902 HB LEEUWARDEN

058-2655200
leeuwarden@rocfriesepoort.nl

Locatie
Wilaarderburen 1
8924 JK LEEUWARDEN

Postbus 6090
8902 HB LEEUWARDEN

058-2655200
leeuwarden@rocfriesepoort.nl

Locatie
Birdaarderstraatweg 125
9101 CZ DOKKUM

Postbus 6090
8902 HB LEEUWARDEN

058-2655700
leeuwarden@rocfriesepoort.nl

ROC Friese Poort Drachten

Locatie
Splitting 21-23
9202 LC DRACHTEN

Postbus 15
9200 AA DRACHTEN

0512-767700
drachten@rocfriesepoort.nl

Locatie
Wetterwille 68
9207 BK DRACHTEN

Postbus 15
9200 AA DRACHTEN

0512-767700
drachten@rocfriesepoort.nl

ROC Friese Poort Emmeloord

Locatie
Espelerlaan 74
8302 DC EMMELOORD

Postbus 118
8300 AC EMMELOORD

0527-634800
emmeloord@rocfriesepoort.nl

Locatie
Lange Riet 2
8321 XA Urk

Postbus 118
8300 AC Emmeloord

0527-634900
emmeloord@rocfriesepoort.nl

ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen

Anne Wadmanwei 6
8914 BD Leeuwarden

058-2339966
volwassenen@rocfriesepoort.nl