Deze mbo-instelling valt onder de regio Friesland Noord.

Contactgemeente: Leeuwarden

Overige gemeenten: Ameland, Boarnsterhim, Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Franekeradeel, Harlingen, Het Bildt, Kollumerland c.a., Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menameradiel, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland

ROC Friesland College

Friesland College
Postbus 45
8900 AA Leeuwarden

ROC Friesland College Leeuwarden

Locatie
FC-Campus, gebouw Triangel, Julianalaan/FC-Campus, gebouw Kalmoes, Julianalaan
Julianalaan 97
8931 AH Leeuwarden

Locatie
FC-Campus, gebouw Polaris, Julianalaan
Julianalaan 99
8931 AH Leeuwarden

Locatie
Jupiterweg 21
8938 AD Leeuwarden

Locatie
Anne Wadmanwei 2
8914 BD Leeuwarden

ROC Friesland College Heerenveen

Locatie
Sportstad, Abe Lenstra boulevard
Abe Lenstra boulevard 29
8448 JA Heerenveen

Locatie
Huismanstraat
Abe Lenstra boulevard 29
ingang Huismanstraat
8448 JA Heerenveen

Locatie
Saturnus 7
8448 CC Heerenveen
tel. 088 - 060 36 40

Locatie
Technopark
Skrynmakker 1
8440 AD Heerenveen

Locatie
J.P. Engelmanstraat 3
8442 GE Heerenveen