Nieuws - Actueel

Op deze pagina wordt u op de hoogte gehouden de laatste nieuwsfeiten rondom de kwaliteitsafspraken.

27 nieuwsberichten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019-2022

De voorwaarden waarmee mbo instellingen een kwaliteitsagenda kunnen opstellen zijn gepubliceerd met de ‘regeling...

Nieuwsbericht | 15-06-2018 | 16:15

Wetsvoorstel regionale samenwerking vsv open voor internet consultatie

De minister heeft in 2016 de plannen voor de vervolgaanpak van voortijdig schoolverlaten bekend gemaakt (link). Met het...

Nieuwsbericht | 14-02-2017 | 12:15

Vsv-regelingen in werking getreden

Op 30 september jl. zijn de Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv mbo en de Regeling regionale aanpak voortijdig...

Nieuwsbericht | 03-10-2016 | 16:22

Opbrengst BPV-dagen bekend

In april heeft de MBO Academie in samenwerking met MBO in Bedrijf, MBO Raad en het Ministerie van OCW acht dagen van de...

Nieuwsbericht | 29-09-2016 | 10:45

Landelijke factsheet 'jongeren in een kwetsbare positie' beschikbaar

Naast een landelijke factsheet zijn er regionale factsheets en factsheets per mbo-onderwijsinstelling ontwikkeld. Zo kan per...

Nieuwsbericht | 01-07-2016 | 14:52

Vervolgaanpak voortijdig schoolverlaten

Onlangs is naar de contactgemeenten en contactscholen in alle 39 RMC-regio’s een brief gestuurd waarin antwoord wordt gegeven...

Nieuwsbericht | 03-06-2016 | 13:14

Kamerbrief over voortgang kwaliteitsafspraken mbo

Voor het verhogen van de kwaliteit van het mbo zijn kwaliteitsafspraken gemaakt. De verbetering van de beroepspraktijkvorming...

Nieuwsbericht | 18-03-2016 | 09:22

Brief mbo-instellingen resultaatafhankelijke beloning bpv

Ook de mbo-instellingen zijn geïnformeerd over de voortgang van de kwaliteitsafspraken en de wijze waarop de minister de...

Nieuwsbericht | 18-03-2016 | 00:00

Kamerbrief over vervolg succesvolle aanpak voortijdig schoolverlaten

Minister Bussemaker (OCW) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de vervolgaanpak van voortijdig schoolverlaten.

Nieuwsbericht | 15-02-2016 | 15:48

Minder jongeren voortijdig van school

De daling van het aantal voortijdig schoolverlaters zet door. Het aantal jongeren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar...

Nieuwsbericht | 15-02-2016 | 15:34

Blijf op de hoogte