Kwaliteit: van systemen naar genen!

Op donderdag 1 oktober 2015 vond de goed bezochte jaarlijkse conferentie plaats van de stichting Kwaliteitsnetwerk mbo over kwaliteit in de MBO-sector. Het kwaliteitsnetwerk mbo is in 2010 door instellingen zelf opgericht met als doel de versterking van de kwaliteitsborging. Inmiddels zijn ca. 40 mbo-instellingen lid van dit kwaliteitsnetwerk. Dit jaar was het thema ‘van systemen naar genen’: naar een kwaliteitsgerichte cultuur in school en onderwijsteams’, waarbij werd ingegaan op thema's als kwaliteitsborging, BPV en examinering.

Bij de start van de conferentie bekrachtigden minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Jet Bussemaker, MBO Raad-voorzitter Jan van Zijl en NRTO-voorzitter Hans Hillen met hun handtekening de Examenagenda mbo 2015-2020. De ondertekening bevestigt formeel de afspraken die mbo-scholen met elkaar en het ministerie van OCW hebben gemaakt over de verdere verbetering van de examenkwaliteit in het mbo (processen, producten en professionalisering).

Hierna opende minister Bussemaker, na een kort interview door Marie Claire Gambon, directeur Onderwijs van ROC Mondriaan, de conferentie met een filmpje over de verschillende perspectieven met betrekking tot werken aan betere onderwijskwaliteit in het mbo-veld. Een panel, met daarin Jonathan Ivgi, (fotografie student), Monique Vogelenzang (Inspecteur-Generaal Onderwijsinspectie), Suzanne Winnubst, (docent van het jaar 2011), Bert Beun (voorzitter Kwaliteitsnetwerk mbo), Stan Wouters (teamleider) en minister Bussemaker, reageerde daarna op deze visies. De plenaire sessie werd afgesloten met een presentatie van Jeff Dadema over ‘Bevlogenheid in het MBO-onderwijs', waarna er tweede rondes workshops volgden.

Bij deze workshops gingen de circa 200 aanwezigen, variërend van studenten en docenten tot kwaliteitsmanagers en directeuren en bestuurders, met elkaar in gesprek over onder andere de nodige verandering in cultuur binnen de instellingen, leren van 5 jaar kwaliteitsnetwerk en van Europese projecten, de weerstand bij docenten tegen kwaliteitszorgsystemen en hoe dit op te lossen, kwaliteitsverbetering van examinering en beroepspraktijkvorming, nut van peer-review, de beroepspraktijkvorming en de BPV-scan, het belang van teamontwikkeling, het pakken van ruimte binnen de instelling, de rollen en verantwoordelijkheden binnen de instellingen en de kloof tussen management en docent en docent en student die verkleind zou moeten worden.

Kortom, een geslaagde dag met veel mooie visies en praktijkvoorbeelden over kwaliteitsborging in het onderwijs en de verschillende facetten die ervoor zorgen dat de kwaliteit stijgt en geborgd wordt. Er werd afgesloten met een netwerkborrel.