Vervolgaanpak voortijdig schoolverlaten

Onlangs is naar de contactgemeenten en contactscholen in alle 39 RMC-regio’s een brief gestuurd waarin antwoord wordt gegeven op een aantal praktische vragen m.b.t. het vormgeven van de vervolgaanpak voor voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie.

Ook is het invulformulier voor de aanvraag van de regionale financiering meegestuurd. Evenals een modelovereenkomst die een regio kan gebruiken indien zij een samenwerkingsovereenkomst willen opstellen.

U vindt de brief, invulformat en modelovereenkomst tevens door op de link te klikken.