Landelijke factsheet 'jongeren in een kwetsbare positie' beschikbaar

Naast een landelijke factsheet zijn er regionale factsheets en factsheets per mbo-onderwijsinstelling ontwikkeld. Zo kan per RMC-regio en per instelling bekeken worden om hoeveel jongeren het gaat. 

Hier vindt u de landelijke factsheet.

Jongeren in beeld

Het gaat hierbij om jongeren die de overstap maken vanuit het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het vmbo-bb en de entreeopleiding naar het (vervolg) mbo of de arbeidsmarkt. In deze overstap zijn deze jongeren vaak kwetsbaar. Het is van belang dat partners die betrokken zijn bij deze overstap deze jongeren goed in beeld hebben en goede afspraken met elkaar maken om ervoor te zorgen dat de overstap naar vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt goed verloopt.

Inzicht

Dit inzicht kan het gesprek in de regio tussen scholen, gemeenten (leerplicht/RMC evenals de dienst Werk en Inkomen) op gang helpen: om hoeveel jongeren hebben we het nu in onze regio? Hoe gaat de overstap? Komen deze jongeren ook aan op de arbeidsmarkt? 

Vervolgens kan dan bekeken worden  welke afspraken er nodig zijn voor deze groep. In het kader van de vervolgaanpak ‘VSV en jongeren in een kwetsbare positie’ is er ruimte om maatregelen voor deze groep vorm te geven.

Meer over de vervolgaanpak 'VSV en jongeren in een kwetsbare positie' leest u in de Kamerbrief van 15-02-2016.

Factsheets opvragen

De factsheets per RMC-regio en per MBO-instelling kunt u via uw accountmanager opvragen. Bekijk de lijst met contactgegevens.