Wetsvoorstel regionale samenwerking vsv open voor internet consultatie

De minister heeft in 2016 de plannen voor de vervolgaanpak van voortijdig schoolverlaten bekend gemaakt (link). Met het wetsvoorstel regionale samenwerking vsv en jongeren in een kwetsbare positie wordt een wettelijke basis voor voortzetting van de vsv-aanpak gecreëerd.  Het wetsvoorstel staat tot 8 maart 2017 open voor internetconsultatie. Als u wilt reageren op het wetsvoorstel, kunt u het hier vinden.

Het wetsvoorstel zorgt voor een wettelijke basis voor onderwijsinstellingen en gemeenten om de aanpak van voortijdig schoolverlaten voort te zetten. Het wetsvoorstel biedt de randvoorwaarden voor deze partijen om een regionaal sluitend vangnet voor vsv’ers en jongeren in een kwetsbare positie te creëren. Daarnaast zorgt het wetsvoorstel ervoor dat mbo-instellingen de aansluiting vinden bij het overleg tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor het voortgezet onderwijs. Het doel hiervan is dat er een sluitend regionaal ondersteuningsaanbod ontstaat voor jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte.

Het wetsvoorstel bevat de volgende maatregelen:

  1. Een structurele regeling voor het regionaal programma voortijdig schoolverlaten en het regionaal bestuurlijk overleg tussen gemeenten en onderwijsinstellingen.
  2. Formalisering van de regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten voor de doelgroep leerplichtige leerlingen van 12 tot 18 jaar.
  3. De specifieke uitkering voor de RMC-functie van gemeenten wordt uitgebreid met een gedeelte dat is bestemd voor het regionaal programma vsv.
  4. Uitbreiding van de taak van de RMC-functie met het volgen van leerlingen uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs van 16 tot 18 jaar.
  5. Uitbreiding van het regionaal bestuurlijk overleg vsv met partijen uit de domeinen arbeid en zorg.
  6. Uitbreiding van de toelatingsmogelijkheid tot het vavo met leerlingen die in het desbetreffende schooljaar 18 jaar worden en in het kader van de bestrijding van voortijdig schoolverlaten naar het vavo worden doorverwezen.
  7. Afstemming van het ondersteuningsaanbod tussen gemeenten, samenwerkingsverbanden vo en mbo-instellingen.