Vertrouwen in een schijnbaar onmogelijke taak

“Maximaal 25.000 vsv’ers in het schooljaar 2014-2015. Veel mensen dachten dat het niet haalbaar was en toch is het gelukt: Nederland telde afgelopen schooljaar 24.451 uitvallers. Het beleid werkt, de inspanningen van gemeenten en scholen leveren resultaat op en daar mogen we trots op zijn!

Taart uitdelen

Trots voelde ik me dan ook toen ik op maandag 25 februari minister Jet Bussemaker taart zag uitdelen op ROC De Leijgraaf in Oss. Als nieuwe accountmanager voor de regio Noordoost-Brabant - ik ben per 1 februari gestart- viel ik met mijn neus in de boter. De regio, en de instelling in het bijzonder, scoort goed. De score van De Leijgraaf over schooljaar 2014-2015 is 3,9%. Dat is een ruime verbetering van de score van 2013-2014, die met 4,8% al laag was. Bovendien ligt de nieuwe score ruim onder het landelijk gemiddelde van 5%. Een knappe prestatie.

Nog steeds duizenden uitvallers

Na vijf jaar als senior beleidsmedewerker op het gebied van VSV start ik op een goed moment als accountmanager. De doelstelling is behaald en het is tijd om de balans op te maken. Want we gaan verder… Het nieuwe doel: 20.000 vsv’ers in 2021. Dat klinkt voor sommigen misschien als een onmogelijke taak, maar ik heb er vertrouwen in dat ook deze doelstelling haalbaar is. Dat het gaat lukken om nog meer jongeren een goed toekomstperspectief te bieden. Door hen te helpen met het behalen van een startkwalificatie of door, wanneer dat niet haalbaar is, hen te helpen met het zetten van stappen richting werk. Want hoe mooi het ook is dat we het huidige doel behaald hebben: er vallen nog steeds ieder jaar duizenden jongeren zonder startkwalificatie uit waardoor ze minder kansen hebben op een goede toekomst.

Vol bevlogenheid

Hoe doe je dat? Door de huidige maatregelen te inventariseren. Wat werkt en wat niet? En waar zijn nieuwe maatregelen nodig? We gaan nog meer de diepte in. De accountmanagers van het ministerie bieden daarbij advies en begeleiding. De minister heeft bovendien kwetsbare jongeren onder de aandacht gebracht in de nieuwe aanpak. Hoe kunnen we hen het beste helpen? De problematiek rond deze jongeren is ingewikkeld. Hulp staat of valt bij een goede samenwerking met het arbeidsmarktdomein, de gemeente en zorginstanties. En laat nou de regio Noordoost-Brabant een van de regio’s zijn die samenwerking al goed ingericht hebben. Voor nu is het zaak om de bevlogenheid van de afgelopen jaren vast te houden en met vernieuwde energie verder samen te werken om meer jongeren voor uitval te behoeden. Ik doe dat met een frisse blik en borduur verder op wat er de afgelopen jaren al tot stand is gekomen. Vol enthousiasme en bevlogenheid.”

Ellen Ipenburg-Tomesen

Accountmanager Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.