Waardevol diploma voor leerlingen praktijkonderwijs

“Jongeren op een praktijkschool bevinden zich vaak in een kwetsbare positie. Hun kansen op de arbeidsmarkt zijn minder rooskleurig. Dit betekent dat elke stap hoger een groot verschil maakt. Dus wat als een jongere op een praktijkschool laat zien dat hij meer in zijn mars heeft? De stap naar de entreeopleiding is misschien te groot, een jongere die overstapt van het kleinschalige praktijkonderwijs naar het grote mbo kan zich verloren voelen, maar talent ongemoeid laten is eeuwig zonde. Dit gat weten een aantal Zeeuwse praktijkscholen en ROC Scalda perfect op te vullen. Samen bieden zij studenten van 15 jaar en ouder een kans op een niveau-1-diploma.

Vol voldoening

Trots, gemotiveerd en vol voldoening: de leerlingen die meedoen aan de pilot die afgelopen schooljaar startte schitteren op deze speciale vorm van PrO-entree-onderwijs. Ze zijn speciaal geselecteerd omdat hun docenten en mentoren méér in hen zagen. Sinds september volgen ze een speciale opleiding waarbij ze de theorie van hun gekozen profiel van Scalda krijgen, één à twee dagen in de week stagelopen en vakken als Nederlands, rekenen en burgerschap volgen op de Praktijkschool. Officieel blijven ze ingeschreven staan bij de Praktijkschool. Die draagt verantwoordelijkheid voor de contacten met docenten van Scalda, ouders en stageplaatsen en zorgt voor de juiste (huiswerk)begeleiding en het toeleiden tot arbeid. Scalda verzorgt de uiteindelijke examinering.

Vangnet behouden

Gaf Tjitske Siderius (SP) in haar motie een klein jaar geleden nog aan dat de samenwerking tussen praktijk- en entreeonderwijs beter kan; hier is een inspirerend voorbeeld van hoe je dat doet. Het voordeel is dat de studenten wél de kansen van de entreeopleiding krijgen maar tegelijkertijd de begeleiding en het vangnet van het Praktijkonderwijs behouden. Beide scholen hebben goede afspraken gemaakt over wie wat doet en betaalt, passend binnen de wetgeving. Bovendien stellen ze de jongeren en zijn of haar talenten centraal. Op deze manier zetten jongeren een stapje hoger op de ladder en krijgen ze de kans om een (nog hoger) diploma te halen. Dat is ontzettend waardevol voor hen. De meeste jongeren worden vervolgens naar werk geleid, een enkeling kan een niveau2-opleiding volgen.

Samenwerking

In de pilot gaat het om achttien jongeren. Dat lijkt een klein aantal, maar is procentueel aardig wat. Het mooie is niet alleen dat deze jongeren dolgraag wíllen, maar dat ze die motivatie ook over weten te brengen op hun klasgenoten in het reguliere entreeonderwijs. Andere positieve bijkomstigheid is dat docenten van praktijk- en entreeonderwijs intensiever samenwerken en zo van elkaar leren. Het is een samenwerking waar iedereen de vruchten van plukt.”

Jeanet Pijfers

Accountmanager Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Reactiemogelijkheid gesloten

U kunt geen reactie meer plaatsen.

Reacties

  • Mooi initiatief! Goed om te lezen dat steeds meer scholen de samenwerking opzoeken hierin en de toekomst van de jongere centraal stellen. Noordoost Brabant heeft mooie voorbeelden vanuit VSO richting Entree opleiding. Voor meer informatie De Zwengel in Vught en de Sonnewijser in Oss. Alle onderwijsinstellingen in de regio werken hier samen, met gemeenten en UWV, in een regionaal convenant 2016 - 2020 VSV en Kwetsbare jongeren. De ambitie voor kwetsbare jongeren hierin is dat alle jongeren uitstromen richting vervolgonderwijs, een passende duurzame baan, dagbesteding of in een toeleidingstraject zitten.

    Van: Ruby de Jong | 11-04-2016, 16:32

  • Geweldig initiatief...jongeren staan hierbij echt centraal en alle "bureaucratische problemen" zijn bijzaak! Chapeau!

    Van: Paul Eijgendaal | 06-04-2016, 19:56