'Jongens zijn geen niet-meisjes'

“‘Als je niet weet wat je wilt worden, is school zwaar klote’. Aldus de veertienjarige Sjoerd in De Correspondent vorig jaar juni, het artikel is geschreven door Marilse Eerkens. De cijfers van het CBS liegen niet: jongens zakken vaker qua geadviseerd schoolniveau. En meisjes stijgen vaker van niveau ten opzichte van jongens. Ook op het gebied van voortijdig schoolverlaten is de trend duidelijk: bijna twee derde van de uitvallers is jongen. En toch is het beleid voor jongens en meisjes hetzelfde. Dat is jammer. Om die reden heb ik scholen die goede resultaten behalen met het terugdringen van vsv uitgedaagd om na te denken hoe zij jongens beter kunnen bereiken en helpen. Zij vormen de grootste groep en bij hen ligt dus de uitdaging.

Breinontwikkeling en testosteron

Hoe komt het dat meisjes beter presteren op school dan jongens? Het brein van jongens ontwikkelt zich anders dan dat van meisjes, verklaart onderzoeker Angela Crott. Daardoor lopen ze soms twee jaar achter in zaken als het maken en volgen van een planning, het maken van weloverwogen keuzes en het inschatten van de consequenties van het eigen handelen. Ze leren door te dóen en zoeken pas daarna naar de bijbehorende informatie. Ook hebben ze meer testosteron. Dat betekent dat ze beweeglijker, strijdlustiger, competitiever, impulsiever en meer fysiek zijn dan meisjes. 

Boys will be boys

‘Boys will be boys’ en dat moeten we accepteren, vindt Crott. Want op latere leeftijd komt het vanzelf goed. Gedragsspecialist Lauk Woltring denkt van niet. Ten eerste omdat de huidige samenleving van jongeren verlangt dat ze een diploma behalen. Met sluiproutes via stages, werk en eindeloze studiewisselingen kom je er tegenwoordig niet meer. Ten tweede vindt hij niet elk gedrag van jongens acceptabel. “We hebben schoon genoeg van de rol van mannen bij de bankencrisis, zelfverrijking en milieuvervuiling- voorbeelden van waar korte termijn gedrag van druistige en hebberige mannen toe kan leiden- maar ook van bot, riskant of gevaarlijk gedrag in verkeer, uitgaansleven en relaties. Dat gaat niet over als we jongens gewoon maar hun gang laten gaan onder het motto ‘zo zijn ze nu eenmaal’.”

Een man worden

Leer in Culemborg. Hier hebben ze speciaal voor jongens die een niveau dreigen te dalen een verlengde brugklas. Ze worden intensiever begeleid en aangesproken op meer mannelijke eigenschappen als ‘trial and error’ en competitie. Wat mij betreft een mooi voorbeeld van passend onderwijs. Want hierin willen we zo goed mogelijk ingaan op de verschillen tussen jongeren en passende begeleiding en bejegening geven. Volgens Woltring moeten we niet proberen om jongens tot meisjes te maken. “Ze zijn geen niet-meisjes.” Mijn idee: leer ze om een man te worden.”

Frank Koster
Accountmanager Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.