Waardering voor succes, blik op de toekomst

“Acht jaar de aanpak tegen schooluitval". Op 11 april stonden we daarbij stil. Op uitnodiging van het ministerie verzamelden betrokken wethouders, vertegenwoordigers van de contactscholen en –gemeenten en RMC’s en projectleiders vsv zich in Amersfoort bij het ROC Midden-Nederland voor het vsv-event ‘Wat is de sleutel tot succesvol vsv-beleid’. Samen met alle aanwezigen proostte minister Jet Bussemaker op wat er de afgelopen jaren is bereikt. Ze waardeert de inzet van iedereen en kijkt met vertrouwen naar de toekomst. Want daar ligt nog een ambitieuze opgave. 

Kijkje in elkaars keuken

We hebben met elkaar veel bereikt. Maar hóe hebben we dat gedaan? Dat kwam naar voren in presentaties van de regio’s Noord-Oost-Brabant, IJssel-Vecht en Utrecht. Zij vertelden hoe ze de samenwerking hebben vormgegeven en wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan op het gebied van vsv. Daarnaast was er vanuit iedere regio een poster met een aansprekende maatregel of succesvolle samenwerkingsvorm. Zo konden de aanwezigen een kijkje in elkaars keuken nemen. Iedereen ging naar huis met een USB-stick vol informatie: een waardevolle verzameling ideeën.

Studenten aan zet

Extra leuk was dat studenten zelf ook ruim vertegenwoordigd waren tijdens de dag. Dan zie je waar je het voor doet. Zo waren er studenten van het ROC Midden-Nederland betrokken bij de organisatie vooraf en ter plaatse. Ze werkten bijvoorbeeld mee in de catering en ontvangst. Ook zorgden studenten van de popacademie voor muziek. Bovendien was het LEF team aanwezig. Jongeren uit dit team dreigden op een zeker moment uit te vallen vanwege privéproblemen als een (v)echtscheiding of ziekte. Toch hebben zij, dankzij begeleiding vanuit school, gemeente of anderszins, niet opgegeven en hun diploma behaald. Deze jongeren gaan vervolgens met het LEF team zelf de boer op. Op andere scholen vertellen ze hoe zij hebben volgehouden ondanks tegenslagen. Ze maken de studenten duidelijk dat ze niet de enigen zijn met problemen en helpen ze om hun opleiding niet op te geven. Mooi is bovendien dat het team wordt gesteund door topsporters.

Plannen smeden

Vervolgens was er tijd voor een vooruitblik. Want het vervolg van de aanpak en de nieuwe doelstelling vragen opnieuw een grote inzet van de regio’s. Ze vragen om een verbreding en verdieping van de samenwerking met partners uit het sociale en arbeidsdomein en het domein van (jeugd)zorg. En ze vragen om nieuwe, innovatieve aanpakken. Vsv is immers geen geïsoleerd probleem, er spelen juist veel verschillende factoren. En terwijl de regio’s hun plannen voor de toekomst smeden, wil ik ze iets op het hart drukken: zet opnieuw de jongeren centraal. Kijk naar wat zij nodig hebben en zoek er de passende maatregelen en samenwerkingsvormen bij. Kijk pas dan naar financiële middelen. Want als je het andersom doet, bestaat het risico dat geld het uitgangspunt wordt. Durf buiten de gebaande paden te denken en maak het vervolgens mogelijk.”

Meer weten over de voorbeelden uit de regio’s? Houd de website http://www.kwaliteitsafsprakenmbo.nl/themas/voortijdig-schoolverlaten in de gaten, daar komt alles op te staan. 

Ellen Ipenburg-Tomesen
Accountmanager Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.