Het kabinet heeft in het regeerakkoord “Bruggen slaan” €250 miljoen extra beschikbaar gesteld voor het mbo, gekoppeld aan resultaatgerichte afspraken. Daarmee onderstreept het kabinet dat kwalitatief goed middelbaar beroepsonderwijs van groot belang is voor de toekomst van Nederland. Samen met de sector is deze afspraak uit het regeerakkoord verder geconcretiseerd: van hoofdlijnenbrief met daarin de contouren van de kwaliteitsafspraken tot aan de (concept) Regeling Kwaliteitsafspraken mbo op grond waarvan de extra middelen worden verstrekt. 

Op deze pagina vindt u alle beleidsinformatie en beleidsdocumenten die van belang zijn in het traject van de kwaliteitsafspraken.