Checklist

Om in aanmerking te komen voor het investeringsbudget en het resultaatafhankelijke budget dient elke instelling de overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo te ondertekenen en een kwaliteitsplan in te dienen. Daarnaast vraagt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) u verslag uit te brengen van behaalde resultaten en maatregelen door middel van jaarlijkse tussenrapportages en een eindrapportage.

Hieronder vindt u de checklist met meer informatie over de (subsidie)voorwaarden bij de Regeling kwaliteitsafspraken (PDF, 1.1 MB). Door te klikken op de onderdelen van de checklist vindt u alle informatie die u nodig heeft:

Met de kwaliteitsafspraken worden administratieve lasten voor instellingen verminderd. In het investeringsbudget wordt een aantal subsidies gebundeld, waardoor er nu één samenhangende procedure ontstaat. Instellingen mogen de tussenrapportages ook opnemen in het geïntegreerd jaardocument, wat veel tijd bespaart. OCW faciliteert de kwaliteitsafspraken waar mogelijk via het verstrekken van relevante instellingsgegevens, het beschikbaar stellen van een handreiking kwaliteitsplan mbo en een handreiking verbeterplan bpv voor het kwaliteitsplan en het faciliteren van instellingen middels regiobijeenkomsten, gesprekken met mbo-accountmanagers en deze website.