Evaluatie

De aanvulling op de bekostiging die voor het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs is bedoeld, betreft een nieuw beleidsinstrument. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil de instellingen de gelegenheid geven hiermee aan de slag te gaan, maar ook in de gelegenheid zijn bij te stellen indien nodig. Daarom laat de minister in 2017 een tussentijdse evaluatie (midterm review) van de kwaliteitsafspraken uitvoeren. Dit levert input voor de besluitvorming over de voortgang en/of wijziging van de Regeling. Aanpassingen van opzet, inhoud en budgettaire verhoudingen binnen de kwaliteitsafspraken zullen daarbij overwogen worden.

Ontwikkelingen komen samen

Daarnaast komt in 2017 een aantal ontwikkelingen samen. Zo is de evaluatie van de kwaliteitsafspraken in het hoger onderwijs in 2017 beschikbaar, is er meer datamateriaal beschikbaar met het oog op het eventueel meten van de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en is er ervaring opgedaan met de pilot die zich richt op de aansluiting onderwijsarbeidsmarkt. Deze pilot, die met de minister van Economische Zaken wordt vormgegeven, richt zich op het verkrijgen van meer inzicht in de mate waarin de mbo-instelling invloed heeft op het succes van mbo-gediplomeerden op de arbeidsmarkt. Al deze inzichten worden meegenomen in de tussentijdse evaluatie.

Voorafgaand aan de tussentijdse evaluatie wordt voorliggende Regeling nog aangepast met het oog op de resultaatsafhankelijke bekostiging die op respectievelijk 1 januari 2016 en 1 januari 2017 ingaat.

In 2019 voert OCW een eindevaluatie om de effectiviteit van het beleid in kaart te brengen.