Financiën

De inspanningen die u als instelling levert om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, ondersteunt het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) met een investeringsbudget en een resultaatafhankelijk budget. Deze aanvulling op de bekostiging die voor het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs is bedoeld, betreft een nieuw beleidsinstrument. In totaal wordt er €400 mln. beschikbaar gesteld.

Totaaloverzicht

Voor het gehele pakket van de kwaliteitsafspraken is €400 mln. beschikbaar. Het resultaatafhankelijk budget in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) komt met inbegrip van het bestaande budget voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten op 5,5% (€211 mln.) van het totale mbo-budget. Dit is voor deze eerste periode een stevige impuls. Mbo-instellingen ontvangen middelen uit het resultaatafhankelijk budget als zij een verbetering realiseren. Mbo-instellingen die al zeer goede resultaten boeken ontvangen ook extra middelen, als zij de zeer goede resultaten behouden. Voor de invulling van het resultaatafhankelijk budget kiest de minister voor voortijdig schoolverlaten, studiewaarde en beroepspraktijkvorming omdat de resultaten hiervan eenduidig gemeten kunnen worden.

Totaaloverzicht kosten
Bedragen 2017 (x € 1.000.000), incl.agrarisch onderwijs  Investeringsbudget  Resultaatafhankelijk budget  Totaal
Regeerakkoord kwaliteitsafspraken (nieuw geld)  56 174  230 
Begrotingsakkoord 2014 docenten/schoolleiders (nieuw geld)  17  -  17
Begrotingsakkoord 2014 excellentie (nieuw geld)  25  -  25
Professionalisering (huidig budget)  28  -  28
Professionalisering examenfunctionarissen (huidig budget)  7  -  7
VSV (huidig budget)   4  37  41
Taal en rekenen (huidig budget)   53  -  53
Totaal   190  211  400

Betalingsmomenten

Voor de betaling van de aanvulling op de bekostiging wordt het kasritme van de rijksbijdrage gevolgd. Instellingen die aan de subsidievoorwaarden voldoen ontvangen de eerste betaling van het investeringsbudget in mei 2015. Aangezien de Regeling (PDF, 1.1 MB) al per 1 januari 2015 in werking treedt, ontvangen de instellingen bij de eerste betaling ook het corresponderende bedrag voor de eerste maanden van 2015.

Alleen voor de eerste betaling van het deel van het investeringsbudget, dat is bedoeld voor het thema stimuleren van excellentie, geldt een afwijkend eerste betalingsmoment. De eerste betaling voor dit deel geschiedt namelijk in september 2015. De instellingen hebben na 30 april 2015 de gelegenheid, naar aanleiding van advies van de onafhankelijke instantie, aanvullingen dan wel verbeteringen in hun kwaliteitsplan voor excellentie aan te brengen zodat het plan uiterlijk 15 juli door de minister kan worden goedgekeurd.

Documenten