Resultaatafhankelijk budget

Het resultaatafhankelijke budget wordt door instellingen ontvangen die verbetering realiseren op het gebied van de thema’s voortijdig schoolverlaten (vsv), studiewaarde en beroepspraktijkvorming (bpv). Het budget (dat nu alleen geldt voor vsv) wordt per 2016 uitgebreid met het thema studiewaarde. Daarvoor is in 2016 een bedrag van € 99 miljoen gereserveerd. Vanaf 2017 is voor de bpv €58 miljoen extra gereserveerd die door middel van resultaatafhankelijke bekostiging wordt verdeeld mits een valide indicator is ontwikkeld die een rechtmatige bekostiging mogelijk maakt (zie tabel).

Overzicht resultaatafhankelijk budget voor de kwaliteitsafspraken mbo
Bedragen (x € 1.000.000), incl. agrarisch onderwijs 2015  2016  2017  2018
 Variabel budget studiewaarde  0  99  116  116
 Variabel budget kwaliteit beroepspraktijkvorming  0  0  58  58
 VSV  *  *  *  36,5
 Totaal  0  99  174  210,5

* In het kader van resultaatafhankelijke beloning is voor vsv jaarlijks structureel een budget van €36,5 mln beschikbaar op grond van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten. Dit bedrag is niet in bovenstaand overzicht opgenomen, aangezien in de tabel de middelen worden weergegeven die op grond van de Regeling Kwaliteitsafspraken mbo worden verstrekt. De vsv-prestatiemiddelen worden vanaf 2016-2017 onder de Regeling Kwaliteitsafspraken mbo gebracht, waardoor de eerste betaling van resultaatafhankelijke beloning voor vsv op grond van de Regeling kwaliteitsafspraken plaatsvindt in 2018.