Overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo

Voor betere onderwijskwaliteit in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is inzet van mbo-instellingen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) nodig. Ervaring met de vsv-convenanten heeft geleerd dat het formeel vastleggen van deze wederzijdse inzet ondersteunend werkt aan het behalen van resultaten. Deze werkwijze wordt bij de kwaliteitsafspraken gecontinueerd.

In de Overeenkomst Kwaliteitsafspraken mbo zijn procesmatige afspraken opgenomen over de totstandkoming van het kwaliteitsplan, de facilitering vanuit OCW daarbij en de wijze waarop voortgang besproken wordt. Tevens is de overeenkomst opgenomen hoe OCW de mbo-scholen actief gaat ondersteunen met expertise en informatie, en de adviserende rol die MBO in Bedrijf heeft om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsplannen van voldoende kwaliteit zijn.

Deadline: ondertekening van de Overeenkomst Kwaliteitsafspraken mbo voor 1 maart 2015 is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor de extra middelen. U wordt hier begin 2015 nader over geïnformeerd door het mbo-accountmanagement. 

De Overeenkomst Kwaliteitsafspraken mbo vindt u, samen met de begeleidende brief, hieronder.