Vragenkaart beroepspraktijkvorming

In april heeft de MBO Academie in samenwerking met MBO in Bedrijf, MBO Raad en het Ministerie van OCW acht dagen van de beroepspraktijkvorming (bpv) laten organiseren door de Argumentenfabriek.

Ruim 150 professionals uit het mbo hebben zich tijdens deze bpv-dagen laten informeren over de resultaatafhankelijke beloning van de bpv en zijn aan de slag gegaan met de verbeterplannen bpv. De Argumentenfabriek heeft de opbrengsten van de bpv-dagen in de bekende stijl vormgegeven: Op de bijgevoegde eisenkaart kunt u zien aan welke eisen het verbeterplan bpv moet voldoen. De vragenkaart geeft aan welke vragen de mbo-instelling zich kan stellen bij het maken van het verbeterplan bpv.

Tenslotte vindt u de antwoorden op de tijdens de bpv-dagen veel gestelde vragen over de resultaatafhankelijke beloning van de bpv.