Wordt van de instellingen verwacht dat zij voor alle zes de thema’s van de kwaliteitsafspraken een plan maken? Sommige thema’s worden pas vanaf 2016-2017 gefinancierd, moeten die nu al in het kwaliteitsplan worden opgenomen?

De zes thema’s uit bijlage 1 van de Regeling Kwaliteitsafspraken MBO vormen de leidraad bij het opstellen van het kwaliteitsplan. Ook andere thema’s kunnen in het kwaliteitsplan worden opgenomen als dit beter past. Als niet wordt ingezet op de thema’s uit bijlage 1 dient gemotiveerd te worden waarom hierop niet wordt ingezet. Het is voor de instellingen dus niet verplicht om alle zes de thema’s op te nemen in het kwaliteitsplan. De handreiking licht dit verder toe.