In de handreiking staan per thema deelonderwerpen genoemd. Wat moeten we hiermee in het kwaliteitsplan? En op basis waarvan zijn deze gekozen?

De deelonderwerpen dienen als inspiratie en voorbeeld. Ze vormen geen verplicht onderdeel van het kwaliteitsplan. [GA1] De deelonderwerpen zijn afkomstig uit eerdere beleidsmaatregelen of zijn geïnspireerd op goede voorbeelden uit de praktijk. Op de website staan onder de verschillende thema’s ook diverse links voor meer informatie.