Kun je er (goed beargumenteerd) voor kiezen om geen ambities op het gebied van studiewaarde in het kwaliteitsplan op te nemen ? En kun je dan toch in aanmerking komen voor resultaatafhankelijke beloning op grond van de score op studiewaarde?

Ja. Het al dan niet formuleren van een hoge ambitie in het kwaliteitsplan speelt geen rol. Het resultaat telt.