Voldoet een kwaliteitsplan met alleen een analyse en processtappen ook aan de eisen?

Nee. Op instellingsniveau zal het bestuur naast een analyse van de uitgangssituatie moeten aangeven (a) welke resultaten men (op welke thema’s) wil bereiken (b), hoe men daartoe komt (c) en hoe men de beschikbare middelen inzet (d).