4. Kunnen niet-bekostigde mbo-instellingen ook in aanmerking komen voor de excellentiemiddelen?

Nee, de regeling Kwaliteitsafspraken mbo is alleen van toepassing voor bekostigde mbo-instellingen.