5. In de handreiking kwaliteitsafspraken (pag. 10, kolom aandachtspunten) wordt vermeld : ‘een excellentietraject gericht op excellent vakmanschap hoeft niet per se gericht te zijn op het hoogste niveau (niveau 4).’ Wat wordt hiermee bedoeld? Wanneer mogen we excellentietrajecten op mbo-niveaus 2 en 3 in het excellentieplan opnemen?

De handreiking geeft op pagina 10 een toelichting op het minimale vereiste dat de in te dienen excellentieprogramma’s ‘ten minste gericht moeten zijn op verwerving van excellent vakmanschap’. Excellentieprogramma’s kunnen in principe gekoppeld worden aan beroepsopleidingen van alle mbo-niveaus , mits het betreffende programma is gericht op het verwerven van excellent vakmanschap. Voorbeelden:

- Excellentieprogramma’s bij het beroep Kok is te koppelen aan niveau-4 opleiding Gespecialiseerd kok; voor dit beroep is het hoogste niveau van vakmanschap namelijk op mbo-4 te vinden.

- Excellent vakmanschap bij het beroep Timmerman is te koppelen aan de niveau-3 opleiding Allround timmerman; voor dit beroep is het hoogste niveau van vakmanschap namelijk op mbo-3 te vinden.

- Excellent vakmanschap bij het beroep Chauffeur goederenvervoer is te koppelen aan de niveau 2 opleiding; voor dit beroep is het hoogste niveau van vakmanschap op mbo-2 te vinden.

Talentvolle en gemotiveerde studenten van een niveau-2 opleiding Kok of Timmerman kunnen een hoger niveau van vakmanschap verwerven door versneld (onderdelen van) de direct verwante opleiding van het hogere mbo-niveau te volgen. Dergelijke maatwerktrajecten zijn zeer waardevol, maar vallen niet onder de excellentieprogramma’s zoals bedoeld in de regeling Kwaliteitsafspraken.