Vindt bij de thema’s die gerelateerd zijn aan het investeringsbudget afrekening plaats op basis van de realisatie van de doelstelling? Krijg je pas een beloning als je de doelstelling van je kwaliteitsplan hebt gehaald? En hoe zit dat met studiewaarde?

Nee, bij het investeringsbudget vindt geen afrekening plaats op basis van de realisatie. Elke instelling krijgt een vast bedrag om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Een overzicht  van de indicatieve bedragen die beschikbaar zijn voor elke mbo-instelling is te verkrijgen via de mbo-accountmanager of (vanaf januari 2015) via de website. Voor studiesucces en voortijdig schoolverlaten (en naar verwachting op termijn voor beroepspraktijkvorming) worden instellingen wel beloond op basis van behaalde resultaten.