Hoe hoog is het investeringsbudget?

Het subsidieplafond voor het investeringsdeel (exclusief excellentie) is voor 2015:

€ 163,5 miljoen. Het subsidieplafond voor excellentie is voor 2015 € 24,0 miljoen.

Voor 2016, 2017 en 2018 wordt de definitieve hoogte van de bedragen voor het investeringsbudget jaarlijks bekendgemaakt in de Staatscourant. Hetzelfde geldt voor het subsidieplafond voor excellentie. Op basis van een evaluatie wordt besloten hoe de middelen na 2018 ingezet worden.