Is het bedrag dat een mbo-instelling aan investeringsmiddelen ontvangt elk jaar even hoog?

De instellingen die voldoen aan de subsidievoorwaarden ontvangen middelen voor het investeringsbudget voor de periode 2015 tot en met 2018. De precieze hoogte van het jaarlijkse bedrag kan verschillen, bijvoorbeeld doordat de hoogte van het subsidieplafond per jaar verschilt. Ook zal het aandeel van de Rijksbijdrage van de instelling en het aantal deelnemers op niveau 2 elk jaar net anders zijn.