Mag een deel van het investeringsbudget voor 2015 ook in latere jaren worden besteed?

Ja, het is mogelijk uit het exploitatieresultaat een bedrag toe te voegen aan een bestemmingsreserve.