Zijn de middelen voor de salarismix van docenten tijdelijk of structureel?

Het betreft hier structurele middelen, echter deze worden vastgesteld aan de hand van de bereikte resultaten op 1-10-2014.