Legt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de instellingen restricties op over waar ze het geld aan besteden? Is het bijvoorbeeld mogelijk om het geld te besteden aan maatregelen omtrent de bedrijfsvoering?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap legt geen restricties op aan instellingen. In de Regeling Kwaliteitsafspraken MBO staat het volgende: “De aanvulling op de bekostiging kan ook worden aangewend voor andere activiteiten van de onderwijsinstelling dan waarvoor deze aanvullende vergoeding wordt verstrekt (art. 2.5)”.