Tweederde deel van het investeringsbudget en de middelen voor excellentie zijn verdeeld op basis van de lumpsumfactor. Is dit de verdeling op basis van 2015 of was hier al sprake van voor de Focus op Vakmanschap-verdeling? En als het de Focus op Vakmanschap-verdeling is, is het dan de verdeling zoals het is over een paar jaar of volgens het groeimodel? En wordt voor de aankomende jaren het investeringsbudget ook volgens het groeimodel berekend?

De verdeling is op basis van 2015, zonder groeimodel. Ook de komende jaren zal de verdeling van het investeringsbudget plaatsvinden zonder groeimodel.