Wat gebeurt er met het resultaatafhankelijke budget als een deel daarvan niet uitgekeerd wordt omdat de prestaties niet gehaald zijn? Gaat dit dan naar de overige instellingen? Oftewel, wordt elk jaar het hele bedrag besteed?

Het resultaatafhankelijke budget voor studiewaarde is een verdeelmodel. Dat betekent dat in principe het gehele beschikbare budget verdeeld wordt over alle instellingen die zich gekwalificeerd hebben voor resultaatafhankelijke beloning. Wel is er per instelling een grensbedrag ter hoogte van 8% van de Rijksbijdrage voor exploitatie en huisvesting voor die instelling, om te voorkomen dat de variabele beloning een te groot deel van de begroting zal vormen.