2. Hoe vindt de financiële verantwoording plaats over de excellentiemiddelen?

Het betreft een doelsubsidie, met dezelfde kenmerken als de lumpsum. Financiële verantwoordingen zijn niet aan de orde. Wel dient de instelling jaarlijks inhoudelijke voortgangsrapportages op te stellen en na afloop van 2018 een eindrapportage. Deze rapportages vormen de basis voor een jaarlijks gesprek met MBO in Bedrijf. Meer informatie hierover vindt u in de Regeling Kwaliteitsafspraken mbo.