3. Worden alleen excellentieprogramma’s goedgekeurd waarbij al direct, dus vanaf 2015-2016, gestart wordt met het onderwijs aan excellente studenten?

De instelling moet in het excellentieplan ambities en concrete doelstellingen beschrijven die gelden voor de periode 2015 tot en met 2018. Er geldt geen verplichting om direct te starten met het beoogde onderwijs aan excellente studenten. In het excellentieplan kunnen ook voorbereidende activiteiten worden opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan onderwijskundige ontwikkeling van de programma’s, professionalisering van docenten, afstemming met bedrijfsleven enzovoort.