Wanneer worden de indicatieve bedragen voor het investeringsplan definitief? En nu is alleen het bedrag voor 2015 gegeven: wanneer worden ook de bedragen voor de andere jaren bekend?

De indicatieve bedragen voor het investeringsbudget worden in mei 2015, als de uitbetaling plaatsvindt, definitief. Dan wordt immers pas duidelijk of alle instellingen een kwaliteitsplan ingediend hebben. Als niet alle instellingen meedoen, dan wordt het indicatieve bedrag uiteindelijk hoger vastgesteld (investeringsbudget is immers een verdeelmodel).