Voor 2015-2016 stelde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een landelijke doelstelling voor het maximaal aantal vsv’ers vast. Kunnen instellingen in het kwaliteitsplan een eigen doelstelling voor het maximale vsv-percentage hanteren vanaf 2016? En blijft er een regionaal plan, waarnaar de instellingen kunnen verwijzen in het kwaliteitsplan of gaat het om een aanpak per instelling?

Op dit moment wordt er gewerkt aan de uitwerking van de vsv-aanpak vanaf 2016-2017. Het is dus nu nog onduidelijk of vanaf 2016-2017 opnieuw een landelijke doelstelling met bijbehorende normpercentages gaat gelden. Wel is het voornemen om de regionale samenwerking met het bijbehorende regionale programma vanaf 2016-2017 voort te zetten.