Wat verandert er door het onderbrengen van de vsv-aanpak bij de kwaliteitsafspraken mbo?

Het onderbrengen van de vsv-aanpak onder de kwaliteitsafspraken in financiële zin betreft de individuele subsidiestroom voor mbo-instellingen (i.c. de prestatieboxmiddelen). Het huidige vsv-arrangement wordt verlengd met een jaar tot en met schooljaar 2015-2016. In het najaar van 2015 wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de aanpak vanaf 2016-2017.