Valt de professionalisering van examenfunctionarissen en de examencommissie ook onder de Regeling Kwaliteitsafspraken MBO, gezien de grote zorgen die er zijn rondom de examinering in het mbo?

Onder professionalisering verstaan we ook de professionalisering van examenfunctionarissen. In de handreiking voor het opstellen van een kwaliteitsplan en in bijlage 1 van de Regeling Kwaliteitsafspraken MBO wordt dit expliciet genoemd.