Wij hebben gemiddeld meer deelnemers uit armoedeprobleemcumulatiegebieden dan andere mbo-instellingen. Wordt daarmee, in het kader van de resultaatafhankelijke beloning van studiewaarde, rekening gehouden?

De resultaten van een instelling worden vergeleken met de gemiddelde resultaten van diezelfde instelling in de afgelopen vier jaar (de basiswaarde). Het specifieke karakter van de instelling komt zodoende reeds in de basiswaarde tot uitdrukking.