Waarom is de naam van de indicator studiesucces veranderd in studiewaarde?

Studiewaarde is een nieuwe term. Iemand naar een goed diploma begeleiden, dat past bij zijn vooropleiding is studiesucces. Dat kan voor de desbetreffende student het maximaal haalbare zijn en een prima start voor de arbeidsmarkt. Bij (de beloning van) studiewaarde gaat het om net iets anders: namelijk dat een student begeleid wordt naar een hoger niveau dan verwacht wordt op basis van diens vooropleiding. Een dergelijk net iets hoger diploma vertegenwoordigt een grotere waarde voor die student, en voor de samenleving: het geeft aan dat de student zich verder heeft kunnen ontwikkelen dan verwacht.