Blijft de Top-12 aanpak voor vsv gehandhaafd nu de vsv-aanpak in het mbo onderdeel wordt van de kwaliteitsafspraken?

De vsv-aanpak (en straks ook de aanpak van kwetsbare jongeren) betreft een regionale aanpak waarbij de samenwerking tussen instelling(en), gemeenten en andere ketenpartners centraal staat. De kwaliteitsafspraken zijn gericht op extra kwaliteitsverbetering van mbo-instellingen. Hoewel in het kwaliteitsplan ook het thema vsv en kwetsbare jongeren wordt opgenomen, vinden we het noodzakelijk dat voor mbo-instellingen, waar de daling van de uitval achterblijft, het tripartiet overleg (OCW, mbo-instelling en wethouder) over de vsv-aanpak voorlopig wordt voortgezet.