1. Kunnen instellingen ook tussentijds instappen, en bijvoorbeeld pas in het voorjaar van 2016 een excellentieplan indienen?

Nee, om in aanmerking te komen voor de middelen voor excellentie voor de periode 2015 t/m 2018 dient de instelling uiterlijk 30 april 2015 een excellentieplan in te dienen dat deze gehele periode betreft.