Hoe verhouden zich de opgenomen kosten in het kwaliteitsplan tot de middelen die uitgekeerd worden? Oftewel, krijg je uitgekeerd wat je vraagt of is dit enkel een inschatting van de kosten die je als instelling wilt maken op dit thema?

Het is een inschatting van de kosten die je wilt maken op het desbetreffende thema. Een overzicht  van de indicatieve bedragen die beschikbaar zijn voor elke mbo-instelling is te verkrijgen via de mbo-accountmanager of via de website www.kwaliteitsafsprakenmbo.nl