Het resultaatafhankelijke budget wordt in 2016 uitgebreid met studiewaarde en in 2017 met beroepspraktijkvorming (naar verwachting). Moeten hiervoor de activiteiten in het kwaliteitsplan pas beschreven worden vanaf 2016, respectievelijke 2017 of worden ook de activiteiten in 2015 beschreven?

Zowel beroepspraktijkvorming als studiewaarde zijn thema’s die in bijlage 1 van de Regeling Kwaliteitsafspraken MBO zijn opgenomen. Als een instelling besluit om hierop in te zetten dan is het mogelijk om te kiezen voor jaarlijkse maatregelen of fasering. Dit laatste mits gemotiveerd.