Hoe verhouden de kwaliteitsafspraken mbo zich tot het vsv-beleid vanaf schooljaar 2016-2017? In hoeverre gaan de regiobudgetten ook onder de kwaliteitsafspraken vallen? Zijn de middelen vanaf 2016 van de mbo-instellingen of van de regio? En wat moeten de instellingen hierover opnemen in hun kwaliteitsplan?

In het kader van stroomlijning worden de vsv-middelen die beschikbaar zijn voor individuele mbo-instellingen (= de vsv-prestatiesubsidie, bestaande uit een vaste voet en een variabel, prestatieafhankelijk deel) vanaf 2017 juridisch ondergebracht bij de kwaliteitsafspraken. Omdat we bij de kwaliteitsafspraken uitgaan van vierjarige kwaliteitsplannen, vragen we mbo-instellingen in 2015 vsv op te nemen in hun kwaliteitsplan. Het gaat dan om schoolgebonden maatregelen (immers, de bijbehorende middelen zijn ook bestemd voor individuele scholen). Als er nu gesproken wordt over “de vsv-aanpak wordt onder de aanpak kwaliteitsafspraken gebracht”, dan gaat het dus alleen om de vsv-prestatiesubsidie voor het mbo.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de uitwerking van de vsv-aanpak vanaf 2016-2017. Het is dus nu nog niet duidelijk wat er met de regionale vsv-middelen gaat gebeuren. We verwachten daar na de zomer van 2015 meer zekerheid over te hebben.