Zijn de extra middelen die beschikbaar komen in het kader van de kwaliteitsafspraken van structurele aard of loopt de financiering na 2018 terug tot het reguliere niveau?

De middelen zijn in principe structureel beschikbaar (onder voorbehoud van goedkeuring door de begrotingswetgever). Hoe de middelen verdeeld worden is voor de periode 2015-2018 in de Regeling Kwaliteitsafspraken MBO geregeld. Op basis van een evaluatie besluit het ministerie van OCW hoe de middelen na 2018 worden ingezet.