357 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Hoe verhouden zich de opgenomen kosten in het kwaliteitsplan tot de middelen die uitgekeerd worden? Oftewel, krijg je uitgekeerd wat je vraagt of is dit enkel een inschatting van de kosten die je als instelling wilt maken op dit thema?

Het is een inschatting van de kosten die je wilt maken op het desbetreffende thema. Een overzicht  van de indicatieve bedragen ...

Vraag en antwoord

In de handreiking staan per thema deelonderwerpen genoemd. Wat moeten we hiermee in het kwaliteitsplan? En op basis waarvan zijn deze gekozen?

De deelonderwerpen dienen als inspiratie en voorbeeld. Ze vormen geen verplicht onderdeel van het kwaliteitsplan. [GA1] De ...

Vraag en antwoord

Wordt van de instellingen verwacht dat zij voor alle zes de thema’s van de kwaliteitsafspraken een plan maken? Sommige thema’s worden pas vanaf 2016-2017 gefinancierd, moeten die nu al in het kwaliteitsplan worden opgenomen?

De zes thema’s uit bijlage 1 van de Regeling Kwaliteitsafspraken MBO vormen de leidraad bij het opstellen van het kwaliteitsplan. ...

Vraag en antwoord

Het resultaatafhankelijke budget wordt in 2016 uitgebreid met studiewaarde en in 2017 met beroepspraktijkvorming (naar verwachting). Moeten hiervoor de activiteiten in het kwaliteitsplan pas beschreven worden vanaf 2016, respectievelijke 2017 of worden ook de activiteiten in 2015 beschreven?

Zowel beroepspraktijkvorming als studiewaarde zijn thema’s die in bijlage 1 van de Regeling Kwaliteitsafspraken MBO zijn ...

Vraag en antwoord

Deltion - conferentie Young MBO

Nieuwsbrief | 28-04-2015

Brochure van leesclub tot boekenbattle

Brochure | 23-04-2015

Kamerbrief Onderwijsverslag Inspectie van het Onderwijs 2013-2014

Brief | 15-04-2015

Onderwijsverslag Inspectie van het Onderwijs 2013-2014 - Hoofdlijnen

Rapport | 15-04-2015

Onderwijsverslag Inspectie van het Onderwijs 2013-2014

Rapport | 15-04-2015

Uitnodiging VOorjaarsconferentie Aanpak van Voortijdig Schoolverlaten - RMC Regio Drenthe

Brief | 20-03-2015