Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ondersteunt de instellingen met informatie ten behoeve van het opstellen en uitvoeren van het kwaliteitsplan.

MBO-instellingsrapportage

In de mbo-instellingsrapportage wordt reeds beschikbare informatie vanuit diverse bronnen geïntegreerd aangeboden. Het betreft informatie over de studentenpopulatie, het aangeboden onderwijs, de financiën van de instelling en resultaten van het onderwijs.

In de tweede release van de instellingsrapportage wordt nieuwe informatie toegevoegd, onder meer over de indicator studiewaarde die in het kader van de kwaliteitsafspraken in overleg met de MBO Raad en Inspectie van het Onderwijs is ontwikkeld.

De positie van de instelling ten opzichte van vergelijkbare instellingen wordt getoond, evenals trends binnen de instelling in de laatste 4 jaar, afgezet tegen de ontwikkeling bij andere instellingen.

Daarbij is zo'n vorm gekozen dat snel inzicht verkregen kan worden in de positie van de instelling ten opzichte van andere instellingen.

De mbo-instellingsrapportages worden aan de individuele instellingen verstrekt door de mbo-accountmanagers. Vanaf februari 2015 kunt u ze vinden onder het tabje van de mbo-instellingen.

Door technische problemen kan de foto niet worden geladen. Excuses voor het ongemak, er wordt gewerkt aan een oplossing.

MBO-scanner

De mbo-scanner is een online hulpmiddel waarmee mbo-instellingen en anderen eigen selecties en vergelijkingen kunnen maken om inzicht te krijgen in hun eigen positie ten opzichte van andere instellingen. Hierbij kan dezelfde type informatie als in de mbo-instellingsrapportage samengesteld worden, maar dan ook uitgesplitst naar diverse niveaus binnen de instelling. Zo is het  bijvoorbeeld mogelijk om opleidingen binnen de instelling met elkaar te vergelijken. Benieuwd naar de mbo-scanner? Ga dan naar www.mboscanner.nl