Door technische problemen kan de foto niet worden geladen. Excuses voor het ongemak, er wordt gewerkt aan een oplossing.

Om de kwaliteit van uw instelling verder te verbeteren en daarbij aanspraak te doen op de extra financiële middelen, vraagt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap u een kwaliteitsplan op te stellen. De leidraad voor uw kwaliteitsplan wordt gevormd door zes landelijk geformuleerde beleidsthema's. In uw kwaliteitsplan wordt u gevraagd zoveel mogelijk per thema SMART-doelstellingen te formuleren. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Maar voordat u hiermee aan de slag gaat, informeren we u over wat de thema’s inhouden. Daarom zijn alle thema’s per stuk hieronder uiteengezet.