Excellent vakmanschap

Een van de landelijke vastgestelde beleidsthema’s waarop mbo-instellingen gericht inzetten om de onderwijskwaliteit verder te verhogen is excellent vakmanschap. Mbo-instellingen dragen zorg voor de actuele onderwijsprogramma’s, voor de verbinding met de praktijk en voor goed en boeiend onderwijs op maat. Ieders talent moet maximaal benut worden. Ook voor toptalent moet ruimte zijn.

excellent vakmanschap

Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) willen worden uitgedaagd. Net als in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs moeten bijzonder talentvolle studenten een ambitieus onderwijsprogramma aangeboden kunnen krijgen. En na hun diplomering zouden studenten binnen hun vakgebied kunnen doorgroeien naar excellent vakmanschap: het meesterschap. Ook talentvolle studenten die verder willen studeren in het hoger beroepsonderwijs willen we in het mbo uitdagen.

Vormen van excellent vakmanschap

Excellent vakmanschap kan vele vormen aannemen, denk aan excelleren in creativiteit, communicatie, vakwedstrijden (skills), internationalisering of ondernemerschap. Excellent vakmanschap hoeft dus niet enkel gericht te zijn op het cognitieve deel van de opleiding.

Aantrekkingskracht mbo

Excellent vakmanschap helpt de aantrekkingskracht van het beroepsonderwijs te vergroten door meer aandacht te besteden aan topprestaties en rolmodellen te gebruiken waar studenten zich mee kunnen identificeren. Ervaringen met het Siriusprogramma in het hoger onderwijs laten zien dat excellent vakmanschapprogramma’s bijdragen aan een ambitieuze kwaliteitscultuur en positieve effecten hebben op het gehele onderwijs.

Koppeling professionalisering

Excellent vakmanschap is sterk gekoppeld aan de professionalisering van docenten. Zij zijn de drijvende kracht achter goede excellent vakmanschapprogramma’s. Instellingen kunnen de didactische concepten in de praktijk brengen door nieuwe werkvormen, meester-gezeltrajecten, deelname aan skills-wedstrijden, internationalisering of het opzetten van een honourstraject.

Extra middelen voor excellent vakmanschap in regeling Kwaliteitsafspraken

Minister Bussemaker stelt aan instellingen die extra ambities hebben om excellentie in het onderwijs concreet vorm te geven extra financiële middelen ter beschikking (vanaf 2015 tot en met 2018 jaarlijks 24,5 miljoen euro). De middelen worden verstrekt binnen het kader van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo.

Het excellent vakmanschapplan

Om in aanmerking te komen voor de middelen voor excellent vakmanschap wordt er van instellingen verwacht dat ze hun ambities beschrijven in een excellent vakmanschapplan, als onderdeel van het kwaliteitsplan. Zodra het kwaliteitsplan is ingeleverd, beoordeelt MBO in Bedrijf het excellent vakmanschapplan. Alleen instellingen met een goedgekeurd plan voor excellent vakmanschap komen in aanmerking voor de extra financiële middelen voor excellentie. In de regeling Kwaliteitsafspraken vindt u meer informatie over de procedure en de eisen aan het excellent vakmanschapplan. De Handreiking kwaliteitsplan mbo kan u hierbij helpen.

Informatie en inspiratie

Voor meer informatie over het excellentiebeleid, excellentieplannen en beoordeling in het kader van de kwaliteitsafspraken, praktijkvoorbeelden en vormen van kennisdeling zie:

Voor informatie over het excellentiebeleid in andere onderwijssectoren kunt u kijken op:

Documenten